Мег Финанс
счетоводни услуги
за вашия бизнес!

Начало Услуги

Екип

Миглена Стоянова - управител на счетоводна кантора МЕГ ФИНАНС е магистър по "Счетоводство и контрол" с дългогодишен опит като главен счетоводител на Кондор-Комерс ЕООД, във фирми - външна търговия, строителство, селско стопанство, транспорт.

Миглена Стоянова

Управител

За нас

Мег Финанс ЕООД е специализирано счетоводно предприятие със седалище гр. Варна.

Нашата фирма предоставя висококачествени счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации. Нашата мисия е да помагаме развитието на успешният ви бизнес.

Принципите, които следваме са: професионализъм, коректност, лоялност, конфиденциалност. Тези наши принципи намират приложение спрямо клиентите ни, спрямо целият екип на фирмата, спрямо всички наши партньори и съответно оценяваме и взаимността им.

Мег Финанс

Услуги

Професионалните финансово-счетоводни услуги и свързаните с тях консултации са от голямо значение в развитието и съществуването на една фирма. Обективното отразяване на финансовите процеси в една компания и последващият им анализ може да се окажат от голямо значение за управленските решения на мениджърите. Предлаганите от нас услуги са:

Счетоводни услуги

Мег Финанс ЕООД извършва цялостно счетоводно обслужване на физически и юридически лица.

Консултации и финансови анализи

Мег Финанс ЕООД извършва консултации и дава съвети във връзка с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.

ТРЗ услуги

Предлагаме всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.

Онлайн фактура

Уеб базиран софруер за издаване на фактури и управление на вашия документооборот.

Счетоводни услуги

Пълно счетоводно обслужване, представляващо обективно и правилно отразяване на стопанските операции във фирмата и осигуряване на навременна информация, касаеща текущите процеси във фирмата и въпросите, които възникват от страна на клиента.

Подаване на декларации, свързани с изискванията на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч и СС точно и своевременно.

Регулярно предоставяне на отчет, съдържащ информация за финансовото състояние на фирмата.

Съдействие и представляване на клиентите пред проверяващите органи във връзка с възникнали проверки с цел защита на интересите им в областта на нашите компетенции

Спестяване на време и разходи на нашите клиенти с помощта на непрекъснато усъвършенстващите се технологии и тяхното прилагане от наша страна.

Консултации и финансови анализи

Данъчни консултации при извършване на дейността, касаещи прилагането на ЗДДС.

Данъчни консултации във връзка с корпоративното облагане (корпоративен данък, данъци при източника, данъци върху разходите).

Данъчни консултации относно облагането на физически лица.

Данъчни консултации при сделки, свързани с международната търговия.

Данъчно планиране и оптимизиране.

Вътрешно-фирмен анализ на динамиката на финансови резултати, приходи и разходи, дълготрайни материални и нематериални активи, вземания

Фирмена задлъжнялост и капиталова структура.

Оценка за ефективност и рентабилност.

ТРЗ услуги

Изготвяне и поддържане на документи за персонален регистър -лични кадрови досиета, трудов договор, граждански договор, ведомост за заплати на служителите, сметки и служебни бележки за изплатени хонорари, уведомления по чл.62 от Кодекса на труда, обработка на болнични листове, отпуски,майчинство,прекратяване на трудови правоотношения).

Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт/Декларации обр.1и обр./;.

Изготвяне и подаване в установените законови срокове справки за изплатени суми на физически лица, различни от трудови доходи по реда на ЗДДФЛ.

Заверка на осигурителни книжки за осигурителен стаж в НАП на самоосигуряващите се лица (СОЛ) и попълване на документи за пенсиониране.

Консултации във връзка с трудовото и социално-осигурителното законодателство.

Контакти

гр.Варна 9000, ул. Генерал Цимерман 6

contact@meg-finance.com

+359 887 448 308

Работно време: Пон-Пет 13:00 - 17:00